Katinka900 » Specials » Psychische klachten
De pen is de tong van de geest.

De narigheid van een psychische stoornis

De narigheid van een psychische stoornis Ongeveer één op de tien Nederlanders geeft aan op dit moment psychische klachten te hebben en ongeveer vier á vijf mensen op de duizend inwoners is chronisch psychiatrisch patiënt. In totaal krijgt ongeveer veertig procent van de Nederlandse bevolking minimaal één keer in zijn of haar leven te maken met een psychische stoornis. Psychische klachten zijn dus niet bepaald uitzonderlijk, maar toch wordt er vaak nog vreemd tegenaan gekeken.

Combinatie

Soms gaan ernstige psychische klachten en drugsgebruik samen. In geval van stemmingsstoornissen is de kans op een dubbeldiagnose (psychische aandoening en verslaving) dertien procent en bij een angststoornis zestien procent.

Ook een combinatie van verschillende psychische stoornissen komt vaak voor. Iets meer dan de helft van de patiënten met een stemmingsstoornis heeft hiernaast ook een angststoornis.

Psychische hulp

In Nederland zoeken mensen makkelijk hulp bij psychische problemen, ook al blijkt dat ze achteraf vaak zeer kritisch zijn over het effect wat deze hulp heeft gehad op hun klachten. Vaak zijn ze zelfs bijzonder negatief. Uiteindelijk vindt maar zestien procent van de mensen die hulp hebben gezocht dat dit uiteindelijk een positief effect heeft gehad.

In Nederland lopen veel mensen met psychische klachten rond en dat aandeel lijkt alleen maar toe te nemen terwijl dit daalt in de landen om ons heen. Daarnaast heeft Nederland een ruim aanbod psychische behandelingen, met als gevolg dat de kosten hoog zijn. Zelfs meer dan twee keer hoger dan in andere OESO-landen. Dit alles roept toch wel de vraag op wat er mis is met de psychiatrische behandeling in Nederland.
Het Stockholm Syndroom: slachtoffer leeft mee met dader

Het Stockholm Syndroom: slachtoffer leeft mee met dader

Het Stockholm Syndroom komt niet voor in de DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), wel zien we dit beschreven staan in het ICD-10 (International Classification of Mental and B…
Depressieve klachten: denk ook aan een lichamelijke oorzaak

Depressieve klachten: denk ook aan een lichamelijke oorzaak

Bij depressieve klachten wordt allereerst gedacht aan een emotioneel probleem, maar dit hoeft niet het geval te zijn. Depressieve klachten kunnen ook (deels) een lichamelijke oorzaak hebben. Er is dan…
De link tussen voeding en psychische gezondheid

De link tussen voeding en psychische gezondheid

Goede voedingsmiddelen zijn de basis voor een goede gezondheid. Dat geldt ook voor onze geestelijke gezondheid. Er blijken steeds meer mensen te zijn met psychische klachten en de vraag hierbij is hoe…
Wat veroorzaakt ODD?

Wat veroorzaakt ODD?

ODD staat voor Oppositional Defiant Disorder, in het Nederlands een oppositioneel opstandige gedragsstoornis. Er is geen duidelijke oorzaak voor het ontstaan van ODD, al zijn er wel een aantal medisch…
Depressief door gebrek aan zonlicht

Depressief door gebrek aan zonlicht

Depressies kunnen allerlei verschillende oorzaken hebben en één daarvan is een gebrek aan zonlicht. De laatste jaren blijkt dat niet alleen seizoensgebonden depressies baat hebben met lichttherapie, m…
Angststoornis, de fobie

Angststoornis, de fobie

Een van de bekendste angststoornissen is wel de fobie. Er zijn honderden verschillende fobieën, sommige zijn zo moeilijk voor te stellen dat het niet altijd invoelbaar is. Bij een fobie is sprake van…
PDD-NOS in de pubertijd

PDD-NOS in de pubertijd

Tijdens de puberteit verandert er veel. Een kind groeit naar volwassenheid en daarbij wordt hij overspoeld met emoties en gevoelens. Dit is voor ieder kind lastig, maar vooral voor een kind met PDD-NO…
Schizofrenie, veel mensen hebben hier een verkeerd beeld van

Schizofrenie, veel mensen hebben hier een verkeerd beeld van

Veel mensen met een schizofrene aandoening lopen tegen hardnekkige vooroordelen aan. Er wordt gedacht dat ze een gespleten persoonlijkheid hebben, geen normaal leven kunnen leiden of dat alle schizofr…
Wat doet stress met onze hersenen?

Wat doet stress met onze hersenen?

In stresssituaties worden het sympathisch zenuwstelsel en het HHB-systeem actief. In acute stresssituaties is dit vecht- of vluchtsysteem heel doeltreffend en in vroegere tijden was dit onontbeerlijk…
Neuropsychologie, een onontdekt gebied

Neuropsychologie, een onontdekt gebied

De wetenschap betreffende neuropsychologie staat nog in de kinderschoenen en dat hebben we voornamelijk te danken aan het feit dat je lange tijd niet mocht zeggen dat afwijkend gedrag aangeboren is en…
Schizofrenie, wat is het en kan je ermee leren leven?

Schizofrenie, wat is het en kan je ermee leren leven?

Schizofrenie betekent letterlijk gespleten. Veel mensen denken bij schizofrenie dan ook aan een gespleten persoonlijkheid. Dat is niet het geval. Schizofrenie is een ernstige psychische aandoening waa…
Borderline, wat is het en kan je ermee leren leven?

Borderline, wat is het en kan je ermee leren leven?

De term borderline geeft aan dat patiënten zich op een grens bevinden. Het gaat hier om de grens tussen neurose (vroeger wel eens zwakke zenuwen genoemd) en psychose (een geestestoestand waarbij de pa…
Psychische problemen bij jongeren

Psychische problemen bij jongeren

Jaarlijks ontwikkelen minimaal drieduizend jongeren in Nederland ernstige psychische problemen. Problemen die ernstige beperkingen in het sociale en maatschappelijke functioneren van de jongeren met z…
Hoe voorkom je depressiviteit?

Hoe voorkom je depressiviteit?

Depressiviteit is op zichzelf geen psychische aandoening, maar een verzamelnaam voor alle psychische aandoeningen waarbij de patiënt extreem neerslachtig en lusteloos is. De scheidingslijn tussen norm…
PDD-NOS niet als diagnose willen erkennen

PDD-NOS niet als diagnose willen erkennen

Wanneer PDD-NOS laat ontdekt wordt, komt het vaak voor dat de (jong-) volwassene de diagnose niet wil erkennen. Ze willen hun probleem niet onder ogen zien. De omgeving ziet voortdurend zaken die niet…
PDD-NOS uit zich bij meisjes vaak anders dan bij jongens

PDD-NOS uit zich bij meisjes vaak anders dan bij jongens

PDD-NOS is bij meisjes lastiger te diagnosticeren, dan bij jongens. Dit komt doordat meisjes hele andere en minder duidelijke symptomen vertonen. Huidige studies geven aan dat autisme bij jongens vier…
Angst (hoe ga je er mee om)

Angst (hoe ga je er mee om)

Angst is een normaal verschijnsel in onze samenleving. Wij voeden onze kinderen met angst op. We zeggen dingen zoals: “niet te dicht bij het water, anders val je er nog in.” Goedbedoeld, maar niet wan…
Gepubliceerd door Katinka900 op 30-09-2016, laatst gewijzigd op 13-03-2017. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/.../2013/.../ggz-in-tabellen.pdf
  • http://www.oecd.org/health/health-systems/health-at-a-glance-19991312.htm
Schrijf mee!