Katinka900 » Specials » Vrouwen in de middeleeuwen

Vrouwen in de middeleeuwen

Emancipatie wordt vaak gezien als iets van na de Tweede Wereldoorlog. Maar is dat wel zo? Hoe geëmancipeerd waren vrouwen in de Middeleeuwen? In principe werden vrouwen in de Middeleeuwen als ondergeschikt aan de man gezien, maar er waren ook dames die gewoon hun eigen gang gingen en hoge posities innamen ondanks de heersende denkbeelden. Een ongehuwde vrouw met eigen land had hierover evenveel te zeggen als een man zou hebben, met dezelfde rechten en plichten. Na het huwelijk raakte een vrouw haar zeggenschap kwijt en werden haar landerijen eigendom van haar echtgenoot. Onderdrukking van de vrouw kwam in de vroege Middeleeuwen niet voor. De vrouw en haar werkzaamheden waren voor het gezin te belangrijk, zeker in de arbeidersklasse waar ze samen werkten om een boterham te verdienen.

De positie van de vrouw verbetert in de veertiende eeuw

In het begin van de 14de eeuw verbeterde de positie van de vrouw. De Mariaverering was in opkomst en overal werden kapelletjes gebouwd. Dit was de tijd van de ridder en de schone jonkvrouw, waarin de vrouw vereerd werd en een geliefd onderwerp van schrijvers en dichters was. Deze ridderlijkheid hield in dat vrouwen zelfs meer gerespecteerd werden dan mannen. Helaas is dit van zeer korte duur geweest (nog geen 100 jaar) en werden vrouwen hierna naar beneden gehaald als dwaas en onbezonnen. Je moest ze vooral niet serieus nemen.

Vrouwenonderdrukking in de middeleeuwen

Na deze tuimeling van het voetstuk begon de onderdrukking van de vrouw. Denk b.v. aan de kuisheidsgordel. Ook werd de ongelijkheid toen zichtbaar in de verdiensten. Voor hetzelfde werk verdiende een vrouw ineens minder dan een man. Vanaf nu werden bij de gilden vrouwen uitgesloten van lidmaatschap, terwijl in een recent verleden het lidmaatschap van een vrouw wel tot de mogelijkheden behoorde. Vrouwelijke eigendomsrechten werden aan banden gelegd. Ook de opvoeding van de adellijke vrouw veranderde. Was het in vooral de Frankische samenleving tot dan gebruikelijk dat jongens en meisjes dezelfde opvoeding kregen, na begin 14de eeuw waren de adelijke dames alleen nog maar goed voor het huishouden, borduren en muziek spelen. Wel werd verwacht dat ze een onderhoudend gesprek konden voeren en goede manieren hadden. Achteraf gezien, jammer van die korte verheerlijking van de vrouw. Als je van een voetstuk valt, val je diep.
Constance van Antiochië

Constance van Antiochië

Constance van Antiochië werd geboren in 1127 als dochter van Bohemund II van Antiochië en Alice, prinses van Jeruzalem. Bij haar geboorte wist ze gelukkig nog niet wat haar in haar leven allemaal te w…
Agnes van Poitou (1025-1077)

Agnes van Poitou (1025-1077)

Agnes van Poitou werd in 1025 geboren als dochter van Willem V van Aquintanië en zijn derde vrouw Agnes van Macon. Haar vader stierf toen Agnes slecht vijf jaar was. Twee jaar later hertrouwde haar mo…
Maria van Antiochië

Maria van Antiochië

Maria wordt geboren in 1145 als dochter van Raymond van Poitiers en Constance van Antiochië. Zij zou later trouwen met keizer Manuel I Komnenos. Tijdens haar leven werd ze vergeleken met Aphrodite (de…
Constance van Frankrijk (1078-1126)

Constance van Frankrijk (1078-1126)

Constance van Frankrijk wordt in 1078 in Reims (Frankrijk) geboren als oudste dochter van koning Filips I van Frankrijk en Bertha van Holland. Net na Constances 14de verjaardag (1092) verdwijnt haar m…
Eleonora van Castilië (1241-1290)

Eleonora van Castilië (1241-1290)

Eleonora van Castilië wordt eind 1241 in Castilië (Spanje) geboren als tweede van de vijf kinderen van Ferdinand III van Castilië en diens tweede echtgenote Johanna van Dammartin. Haar vader sterft in…
Joan van Acre (1272-1307), dochter van koning Edward I

Joan van Acre (1272-1307), dochter van koning Edward I

Joan was een dochter van koning Edward I van Engeland en zijn vrouw koningin Eleonora van Castilië. Zij werd geboren tijdens de achtste kruistocht in het Heilige land. De toevoeging Acre aan haar naam…
Gravin Joan van Kent, mooi, verwend en bigamist

Gravin Joan van Kent, mooi, verwend en bigamist

Joan van Kent wordt op 29 september 1328 in Woodstock (Engeland) geboren. Zij is het vierde en jongste kind van graaf Edmund van Woodstock en barones Margaret Wake. Ze trouwt drie keer, één keer pleeg…
De Angelsaksische Godiva

De Angelsaksische Godiva

Sommige dames in de geschiedenis hebben een naam die niet direct een belletje doet rinkelen en toch hebben ze veel mensen geïnspireerd en beïnvloed. Soms zelfs zodanig dat je ze nog steeds tegenkomt i…
Gepubliceerd door Katinka900 op 26-01-2012, laatst gewijzigd op 02-03-2016. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.