Katinka900 » Specials » Onze hersenen

Onze hersenen, we weten er nog weinig van

Onze hersenen, we weten er nog weinig van De hersen zijn complex en er spelen zich vele processen af, die we nu nog niet allemaal begrijpen. Hersencellen hebben uitlopers die dendrieten genoemd worden en deze uitlopers hebben verschillende vertakkingen aan het uiteinde, axon genoemd. De hersencellen communiceren met elkaar doordat ze via de dendrieten informatie binnen krijgen. De uitwisselplaats of koppelplaats tussen de verschillende dendrieten noemt men een synaps en de informatie wordt uitgewisseld in de vorm van neurotransmitters. Dit is een korte uitleg over de werking van onze hersenen.

Verschillen in hersenen

Hersenen zijn niet allemaal hetzelfde. De hersenen van mannen bevatten gemiddeld 16 procent meer hersencellen en bij vrouwen zijn het limbisch systeem en de hersenbalk dan weer groter. Dit maakt dat de hersenen van mannen en vrouwen net iets anders werken en verklaart (kort door de bocht) waarom vrouwen emotioneler en taalvaardiger zijn en mannen technischer en beter in het oplossen van complexe problemen zijn. Maar we spreken hier over gemiddelden. Er zijn zoveel individuele verschillen dat je niet echt kan spreken van een mannen- of een vrouwenbrein. Er zijn namelijk ook vrouwen met meer hersencellen en een kleiner limbisch systeem en hersenbalk. Hebben zij dan mannenhersenen?

Hersenen en stoornissen

We weten dat mensen met een autistische stoornis minder verbindingen in de hersenen hebben en dat bij MS (Multiple Sclorose) sprake is van ontstekingen in de hersenen. Op de plaatsen van de ontstekingen blijven littekens achter, waardoor het hersenvolume geleidelijk afneemt en de klachten toenemen.

Bij de ziekte van Alzheimer krimpt het hersenweefsel, zijn de plooien aan de buitenkant van de hersenen dieper en zijn de hersenkamers vergroot. Deze veranderingen in de hersenen schrijden voort naarmate de ziekte zich verder ontwikkeld.

En zo valt er heel veel informatie te vinden in het brein en meer nog in de daarin aanwezige neurotransmitters en de hersenactiviteit. Vooral wat neurotransmitters en hersenactiviteit betreft valt er nog heel wat te ontdekken en kan informatie van vandaag, morgen alweer verouderd zijn.
Hippocampus: een klein onderdeel van onze hersenen

Hippocampus: een klein onderdeel van onze hersenen

De hippocampus is onderdeel van het limbisch systeem en ligt vooronder in de temporaalkwab. In beide hersenhelften is een hippocampus aanwezig. De hippocampus heeft een gekromde vorm, die een beetje d…
Wij zijn slimmer dan onze voorouders

Wij zijn slimmer dan onze voorouders

IQ is IQ zou je zeggen. Toch is dat niet helemaal waar. Iedere generatie is slimmer dan de voorgaande, al lijkt het erop dat in sommige westerse landen het hoogtepunt bereikt is. Het IQ wordt hierop b…
Aangeboren en aangeleerd gedrag, de invloed van ons DNA

Aangeboren en aangeleerd gedrag, de invloed van ons DNA

Sommig gedrag komt voort uit de genen en ander gedrag is aangeleerd. Vaak wordt hierbij het belang van de opvoeding overschat. Natuurlijk is het belangrijk om een kind goed op te voeden en de juiste n…
Wat veroorzaakt ODD?

Wat veroorzaakt ODD?

ODD staat voor Oppositional Defiant Disorder, in het Nederlands een oppositioneel opstandige gedragsstoornis. Er is geen duidelijke oorzaak voor het ontstaan van ODD, al zijn er wel een aantal medisch…
Borderline, wat is het en kan je ermee leren leven?

Borderline, wat is het en kan je ermee leren leven?

De term borderline geeft aan dat patiënten zich op een grens bevinden. Het gaat hier om de grens tussen neurose (vroeger wel eens zwakke zenuwen genoemd) en psychose (een geestestoestand waarbij de pa…
Schizofrenie, wat is het en kan je ermee leren leven?

Schizofrenie, wat is het en kan je ermee leren leven?

Schizofrenie betekent letterlijk gespleten. Veel mensen denken bij schizofrenie dan ook aan een gespleten persoonlijkheid. Dat is niet het geval. Schizofrenie is een ernstige psychische aandoening waa…
Neuropsychologie, een onontdekt gebied

Neuropsychologie, een onontdekt gebied

De wetenschap betreffende neuropsychologie staat nog in de kinderschoenen en dat hebben we voornamelijk te danken aan het feit dat je lange tijd niet mocht zeggen dat afwijkend gedrag aangeboren is en…
De ontwikkeling van het adolescente brein

De ontwikkeling van het adolescente brein

We weten nog steeds niet heel veel over het brein, maar met hetgeen we wel weten kunnen we ons voordeel doen. Wat is er nu belangrijk voor het brein in ontwikkeling en waarom is dit belangrijk? Wat is…
Wat doet stress met onze hersenen?

Wat doet stress met onze hersenen?

In stresssituaties worden het sympathisch zenuwstelsel en het HHB-systeem actief. In acute stresssituaties is dit vecht- of vluchtsysteem heel doeltreffend en in vroegere tijden was dit onontbeerlijk…
Gepubliceerd door Katinka900 op 27-05-2016, laatst gewijzigd op 15-07-2016. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Geralt, Pixabay
  • https://www.heinpragt.com/denkwerk/onze-hersenen.php
  • https://www.alzheimer.nl/over-alzheimer/achtergrondinformatie/medische-illustraties/vergelijking-gezonde-hersenen-en-alzheimerhersenen/